is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezongen, (1) kan men het als Barrère's meesterstuk beschouwen, als de grootste, meest inspireerende blague, sedert eeuwen door iemand vertoond. Als zoodanig en niet anders zij het voortaan merkwaardig.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Vlammende beelden.

Aldus flikkert de voleinding van het sansculottisme in alle bedenkelijke kleuren, van het lielsche rood tot aan den helderen glans der sterren.

Maar de vermelding van het honderdste gedeelte van al wat geschiedde en het duizendste gedeelte van al wat ontworpen en besloten werd, zou de tong der geschiedenis vermoeien. Zoo is er sprake van een standbeeld van het Peuple Souverain dat hoog, gelijk de Straatsburger domtoren, zijne schaduw van den

Pont-Neuf over den Jardin-national en de zaal der Conventie zal werpen,

ontzaglijk groot, in het hoofd van den schilder David ! en van andere dergelijke standbeelden, die in menigte bij papieren besluit ontworpen zijn. Ook is immers het standbeeld der vrijheid op het Revolutieplein voortdurend niet meer dan gips. Voorts de gelijkmaking van maten en gewichten inet decimale verdeeling; instellingen voor muziek en vele andere dingen; één groot Instituut, kunstscholen en militaire scholen, Elèves de la patrie, normaalscholen, te midden van zulk een kanonboren, altaarbranden, salpetergraven en wonderbare verbeteringen in de looierij!

Wat doet bijvoorbeeld, de ingenieur Chappe (2) ginds in het park van Vincennes? In het park van Vincennes en verder, zegt men, in hei park van Lepelletier St. Fargeau, den vermoorden afgevaardigde, en alvoorts, tot bij de hoogten van Ecouen, en verder heeft hij stellages opgericht, palen in den grond geheid; houten armen met elleboogsgewrichten kleppen en zwaaien op de geheimzinnigste wijze in de lucht! De burgers snellen er vol achterdocht heen. Ja, burgers men signaleert; het is eene uitvinding die der republiek waardigis, een zoogenaamde verreschrijver, zonder hulp van den post, in het Grieksch telegraaf. Télégraphe sacré! antwoorden de burgers, om met verraders, met Oostenrijk, te correspondeeren! en rukken hem omver. Chappe moet vluchten en om een nieuw besluit bij de Conventie aanhouden. Niettemin heeft hij het tot stand gebracht, de onvermoeide Chappe . zijn ^ne&chrijver met de houten armen en elleboogsgewrichten kan verstaanbaar signaleeren en tot aan de Noordelijke grenzen en elders heen worden lijnen daarvan opgericht. Op zekeren herfstavond van het jaar Twee, toen de telegraaf juist gemeld

(1) Chénier wijdde er o. a. het volgende vers aan:

Lèv e-toi! sors des mers profondes,

Cadavre fumant du Vengeur,

Toi qui vis le Francais vainqueur Des Anglais, des feux et des oudes.

D'oii partent ces cris déchirans?

Quelles sont ces voix magnanimes ?

Les voix des braves expirans Qui chantent du fond des abimes.

(2) Claude Chappe (17(55—1805) heeft zich op liet gebied der telegraphie hoogst verdienstelijk gemaakt. J