is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Legendre verjaagd, 307; vragen de sleutels terug, 315; verval der, 330; schermutselingen der jeuuesse dorée met, de club geschorst, 332; opgeheven, 332; plaat van de sluiting, 331.

Jacquelein, Henri de la Roche-, een der Vendée-hoofden, sneuvelt bij Nouaille, III, 15; portret van, 12.

Jacquerie, oorsprong van den naam van, I, 85.^

Jalès, kamp van, II, 17; plaat van dj verovering van het, 16 ; Royalisten in het, 2+1; wordt vernield, 241.

Jan zonder land, en Innocentius III, I, 124.

Jan in, La Révolutioa fraueaise, I, 221.

Jansenisten, stelling van de, strijd der Jezuïeten met de, paus Clemens XI verdoemt de leerstellingen der, bijnaam der, I, 28.

Jansenius, bisschop, I, 28.

Janus bifrons, II, 297.

Jaucourt, Arnail Francois, markies de, lid der Législative, tegenstander der democratie, II, 212.

Jean-Bon, in de Conventie, III, 103.

Jefferson, en de onafhankelijkheidsacte der Vereenigde Staten, I, (5(5.

Jemappes, slag bij, III, 86; (plaat) 87.

Jeu nesse dorée, een type der (plaat) III, 321; kleeding van, en Fréron, 322; vechtpartijen met Jacobijnen, 322 ; op 1 en 3 Prairial, 342, 344.

Jockey, Fransclie, beschreven, I, 77.

Jones, Paul, rust een schip uit voor Amerika,

I, 69; beschouwing over, II, 33, 34; zijn levensloop, 34; begraven, 283.

Jourdan, Matthieu Jouve, bijnaam van, bij den optocht der Staten-Generaal, I, 1(59; te Versailles, 317; leider der brigands van Avignon,

II, 219; costuuin van, 219; belegert Carpentras, 219; oppermachtig te Avignon, 222; moorden door, 222; vlucht van, 222; gearresteerd, 223; komt vrij, 223; in zegepraal door da steden in het Zuiden, 22 4; geguillotineerd, III, 234.

Jourdan, Jean Baptiste, generaal, gewezen sergeant, portret van, III, 25 7; in Amerika gevochten, wint den slag bij Wattignv, III, 258.

Journal-aftiche, II, 38; plaat van een aanplakker van een, 39.

Jo urn eau, afgevaardigde, mat moeite gered,

III, 39.

Jozef, keizer, denkbeelden van, gezegde van, I, 69.

Juigné, Leclerc de, aartsbisschop van Parijs, portret van, I, 192; houdt geestelijken tegen om tot den derden stand over te gaan, 19 t.

Ju li aan, de afvallige, Romeinsch Keizer, II, 35; en de Parijsche salons, 35.

Julien, sieur Jean, geguillotineerd, III, 2 4.

Juni, 20, 1792, II, 264—270.

Juvenalis, Romeinsch hekeldichter, III, 39.

Kaatsbaan, de eed in de, I, 199; (plaat) III

Kabiren, de, III, 247.

Kalender, Romme's republikeiusche, III, 193—195; (plaat) 194; tabel van herleiding, 195; duur van den, 195.

Karei I, proces van, gedrukt, veel gelezen, III, 85; IV, van Spanje, II, 234; de Groote rust te Salzburg, I, 17; en de Saksers, II, 123; de Stoute, bij Nancv gesneuveld, II, 100; Martel, hofmeijer, I, 17.

Karolingers, geslacht der, I, 17.

Kaunitz, vorst, Oostenrijksch diplomaat, II, 31; anti-Jacobijnsche dépêche van, II, 254.

Keilermann, Fran<;ois Christophe, overwinnaar in den slag bij Valmy, III, 53; portret van, 52; later hertog van Valmy, 53.

Keppel, admiraal, bij Ouessant, I, 69.

Kerk, geestelijke leiding van de, I, 18; verval van de, 22; en de philosophie, I, 61; goederen der, door den staat in beslaggenomen, II, 13.

Kerken, oorzaak van het sterven van, I, 42.

Kervelegan, in de Conventie terug, III , 316.

Kiezers, totaal getal der, I, 154.

Klaus, Peter, II, 108.

Klopstock, Friedrich Gottlieb, genaturaliseerd, III, 8.

Knox, John, op de galeien, II, 103.

Kokardes, zwarte, I, 295; benaming door het volk gegeven aan de dragers dier, 295.

Koloniën, Engelsclie in Noord-Amerika, in conflict met het moederland, heffing van invoerrechten door het Parlement in, I, 14.

Koning, de Allerchristelijkste. Zie Clovis.

Koningen, Merovingische, op ossenkarren door de straten van Parijs, I, 17 ; eerste, afleiding van de benaming, goddelijk recht van, 18.

Koningschap, het Fransche, is ziek, 1,14; groei van het, een hoofdfeit van ons modern leven is liet, 18; verval van het, 21.

Koren, gebrek aan, I, 193.

Korff, barones de, en de vlucht naar Varennes, II, 16 4; is madame de Tourzei, 168.

Krijgswet de, bepalingen van, II, 24; te Parijs afgekondigd, II, 19 4; (plaat) 195.

L.

Labarum, het, II, 43.

Labrousse, Suzanne, II, 49.

Laclos, Pierre Atnédée Francois Choderlos de, aanhanger van Orleans, zijne Liaisons dangereuses. schrijver van d'Orleans Dé li b érations, I, 151; zijn verdere levensloop, 332.

Lacretelle. Charles Joseph, Histoire de France pendant le IS"18 siècle, I, 25, 158; journalist en historicus, III, 350.

Lacroix, Jean Frantjois de, lid der Législative, II, 213; Dantonist, 214; commissaris der Conveutie bij Dumouriez, III, 144; portret van, 145; gearresteerd, 277; geguillotineerd, 280.

Lafarge. president der Jacobijnen, en madame Lavergne, III, 16.

Lafayette, Gilbert Motier, markies de, gaat

49