is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt afgevaardigde voor Aix, 157; koning der Franschen, 170; portret van, 171; lotgevallen van, 173, 174; toekomstige loopbaan van, 175; protesteert tegen het verbod van zijn nieuwsblad, 19:1; stelt voor de geestelijkheid uit te noodigen tot vereeniging met den derden stand, 194; en de Brézé, na afloop der koninklijke zitting op 23 Juni 178M, 201; in de Nat. Vergadering na den val der Bastille, 248, op het terrein der Bastille, 258; over de Orleausche partij, 268; over Eobespierre, 269; beroemdheid van, 270; over het tekort, 291; over het veto, 292; en Monnier, 307; inzicht van, verdedigt het veto absolu; over de combinatie van afgevaardigde en minister, over het recht van oorlogsverklaring, „groot verraad" van, II, 10; moed van, inkomsten van, 11; verkocht aan het hof (?) 11; de koning betaalt de schulden van, 11; over de afschaffing van titels, 60; over den toestand vati hot leger, 8(5; zijn in icht in Frankrijk, 117; zijne opinie over d'Orleaas, 118; over het duel, 119; onderhoud met de koningin, 125; over de emigranten, 130; en de «dertig stemmen," 132; in den departementalen raad, 136; plan van restauratie, 137; waarschijnlijke carrière van, 138; wordt ziek, maar werkt nog, 139; laatste verschijning in de Vergadering, 139; angst van de bevolking omtrent het lot van, 139; laatste gezegde van, 141; dood van, 141; (plaat) 140; lijkstaatsie van, 143; lijkdienst, (plaat) 140; karakter van, 145, 146; laatste der Mirabeau's, 146; plan van restauratie der monarchie, 151; verraad van, buste bij de Jacobijnon gebroken, 94, 248; zijn lijk uit het Panthéon verwijderd, III, 330.

Mirabeau, de oude, volgeling vau Quernay,

I, 45; bijnaam van, 54; over den toestand van Frankrijk, 54, 57 ; sterft, 229.

M i r a b e a u-t o n n e a u, B. L. de Uiquetti, portret van, I, 156, 179; breekt zijn degen, 205; in de Const. Vergadering 268; dood van, II, 146.

Mirabeau, Jean Antoine Riquetti, col d'argent, I, 173.

Miranda, don Francisco de, generaal, zijn levensloop, II, 30; valt Holland aan, III, 137.

Miroménil, Armand Thomas Hue do, in het geschil tusschen Necker en Calonne, I, 105.

Missolonghi, verdediging van, II, 42.

Moeras, het, (Le Marais), III, 71.

Molay, Jacques, hoofd der Tempeliers, ter dood gebracht, II, 316.

Molleville, Bertrand de, intendant, I, 135; Mémoires particuliere van, 135; portret van, 136. Zie verder Bertrand de Molleville.

Momoro, boekhandelaar, II, 26; en eene agrarische wet, gered door Buzot, III, 9; gearresteerd, 271; geguillotineerd, 274, 276; madame, Godin der Rede, 248.

Monge, Gaspard, groot wiskundige, minister,

II, 312; verleent zijn hulp bij den nieuwen kalender, III, 193.

Monk, herstelt de Stuarts, II, 274.

Monnier, Sophie. en Mirabeau, 1, 174.

Monsieur, bieder des konings, is geestig, I, 50.

Monsigny, freule de, verhaal harer lotgevallen bij het beleg der Bastille, I, 236.

M o n t a i g n e, Michel, seigneur de, en de vrees, I, 333.

Mont de piété, tijd van oprichting te Parijs van de, woekerwinst van de, gesloten, II, 7.

Montélimart, bond te, II, 51.

Montespan, madame de, en Lodewijk XIV,

I, 81.

Montesquieu, Charles de Secondat baron de, baanbreker der fransche revolutie, geschriften van, aphorisme van, I, 4].

Montesquiou- Fézensac, Anne Pierre, markies de, generaal, bewaakt Alpen en Pyreneeën,

II, 246; portret van, III, 63; heeft Savove gewonnen, 61.

Montezuma, III, 274.

Montgaillard, Guillaume Hotioré, Koques de, I, 103; over de gevangenschap des konings, II, 312; over de Septeinbermoor.len, III, 41; over de laatste oogenblikken van Ürleans, 225; over de Porijsche dames; 322 ; over het aantal geguillotineerdeu, 345.

Montgolfier, gebroeders, uitvinders der luchtballons, I, 81.

Montmorin St.-Héretn, Armand Mare graaf de, melding van, I, 107.

Mon traorin, ontevredenheid van, I, 121; vermoord in La Force, III, 33.

Moord, September, 111, 27—41; aantal verslagenen, 42; de hand van oen lijk, 42; vergeleken met den Bartholomeus-nacht, 42 ; de Conventie over den, 75.

Al oore, dr. Journal during a residence in France, II, 307; wordt ongesteld bij de Septembermoorden, III, 33.

Morande, courant vao, I, 87; wil terugkeeren, 169; gearresteerd, III, 18.

More, Hannah, over Orleans, II, 36.

M oreau de St.-Méry, en de drieduizend bevelen, I, 247; zijn verdere levensloop, 247; ontvangt een sabelhouw, II, 2^3.

Morellet, André, op de Sorbonne, een zijner geschriften bezorgt hem opsluiting in de Bastille, directeur der Académie francaise, I, 46.

Mori sson, namens de rechterzijde over het proces des Konings, III, 95,

Mortonval, Guerres de la Vendée, 111,327.

Moudon, de abbé, aan het sterfbed des konings, I, 35.

Mounier, Jean Joseph, en de verklaring van de staten van Bourgogne, te Grenoble, portret van, I, 136; stelt den eed in de Kaatsbaan voor, 199; op 5 October 17S9, het door Thiers aan hem toegeschreven gezjgde, 307; afgevaardigd naar den Koning, 312; terugkomst in de Vergadering, 319; dubbel besluit van, 3 20; neemt zijn ontslag als afgevaardigde, 331.

Mucius Scaevola, de oud-Romeinsche sage over, III, 223; sectie, 223.

Müller, generaal, dringt Spanje binnen, III, 255.

Mumbo-Jumbo, afgodsbeeld, I, 14.

Murat, Joachini, maakt zich meester van het