is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W a p o n e n, vervaardigen van, II, 136; schaarsclilieid van, III, 12; Danton laat zoeken naar, 16.

Washington, verslaat de Engelschen bij Yorktown, I, 69.

Web er, Geschiedenis der wereld van het begin der Fransche Omwenteling tot op onze dagen,

I, 45.

Web er, Mémoires, I, 35; over den tweeden twintigsten penning, 138; in zijn slaap gestoord, :!22; behoort tot het bataljon F i 11e s-St-T ho in a s,

II, 260; over de Marseillanen, 278; over het j vertrek der daupliine uit Weenen, III, 211,212.

Wedrennen, te Longchamps, I, 77; illustratie van do, 76.

AVeissenburg, litiiën van, III, 259. Weisshaupt, Adam, stichter van de orde der Illuminaten, I, 111.

Weldadigheid, het uitoefenen der, plaat van, I, 61.

Werkwoorden, Onregelmatige, de Nationale Vergadering en de, I, 263.

W esterman n, Francois Joseph, zijn aandeel aan de revolutie, II, 2*9; en Santerre, 300; rukt tegen de Tuilerieën op, 302; ongunstig oordeel over Rossignol, wordt bij de Jacobijnen uilgen, III, 273; gearresteerd, 278; geguillotineerd, 280.

Wet, Qnebec, I, 17.

Wijsbegeerte, opkomst der Fransche, I, 26. W i 11 i a m s, Helena Maria, Letters from France,

III, 22.

Wimpfen, Felix, baron de, portret van, 111, 171; zijn levensloop, 175; generaal dor Giron-

ilijnen, 175; zijn verdere lotgevallen, 175;keort tot het royalisme terug, 184.

Wolf, verslaat do Franschen, I, 32.

X.

Xe n op hou, en de Anabasis, 111, 248.

Xerxes, koning, I, 165.

Y.

Yankee-doodle-doo, het zingen van, I, 14.

York, Frederick hertog van, bevelhebber van het Engelsche leger, III, 139; portret van, 143; vlucht, 325.

Yorktown. Zie Washington.

Young, Artliur, zijn werk, I, 10; Travéls, 194; over de Fransche revolutie, 271—278.

z.

Zedefeesten, het houden van, I, 50.

Zetel, curulische, kenleekeu van, T, 132.

Ziska, Johannes, III, 128.

Zitting, koninklijke, van Lodewijk XVI, 1, 122; illustratie van de, 122; verschil tusschen een lit de justice en eene, 123 ; op 20 Juni 1789, bekend maken van het houden eener, 197, op 23 Juni 1789, 201.

Zijde, rechter- en linker- dor Constitueerende Vergadering, III, 19.

Zweden, leverancier van staal, III, 254.