is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welks verbinding met de gaffelvormige bovenbekroning geleidelijk plaats vindt door een vertikaal tusschen stuk voorzien van 10 staande voluten kruiselings geschikt (fig. 115 en 117).

D( >ze bovenbekroning is het hoofdmotief. Zij bestaat uit twee gekoppelde

Fig. 1 l(i. Perzisch basement te Suza (Louvre).

stierfragmenten (symbool van kracht), ter weerszijden van de zuilas geplaatst en welker koppen de architraaf steunen, terwijl hun rug de zware dwarsbalk draagt. De ondersteuning en verbinding der balken geschiedt dus zonder verzwakking der constructiedeelen. Door de zijwaartsclie ontwikkeling der bekroning wordt het draagvlak van het steenon kapiteel aanmerkelijk verbreed, de