is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het kapiteel, als van een andere kolonnade afkomstig en fretten Dorische, Ionische en Corinthische kapiteelen niet zelden samen.

Buitengewone afmetingen nog besloeg het altaar der St. Pietersbasiliek op liet graf van den apostel geplaatst en door twaalf marmeren zuilen gedragen, terwijl heel deze omgeving als bedevaartsplaats ruim van aanleg en rijk van bewerking moet zijn geweest. Van de oorspronkelijke architectuur bleef bijna niets gespaard ■).

Ten einde tegenstand te voorkomen in de volvoering zijner grootsche bouwplan, gaf Paus Julius II in de 1C« eeuw aanzijn bouwmeester Bramante last. tot snellen afbraak der eerwaardige, oude basiliek, en werd zij toen dooide tegenwoordige St. Pieterskerk vervangen.

Een tiideenoot der oude basiliek is de grafkerk aan den apostel Paulus

•' C* ... . . . ••, 1 1 • „

gewijd. AanvanKeji)K kkmu en driebeukig van aanleg bleek aan het einde der 4e eeuw herbouw reeds noodig en werd zij met twee beuken vergroot (fig. 311 en 310). Deze nieuwe bouw, later nog herhaaldelijk verfraaid, werd, behalve de apsis en haar omgeving, in 1823 geheel door brand ver-

Fis. 315. Doorsnede. nield, doch haar opbouw vond

in plan-aanleg en verhoudingen geheel naar oude gegevens plaats. Feitelijk is zij dus geheel nieuw, uitgezonderd enkele fragmenten van mozaïek.

Deze kerk, als St. Paulus buiten de muren bekend, komt in afmetingen ongeveer niet de voormalige St. Pieterskerk overeen. Zij bevat vijf schepen die door vier maal twintig zuilen worden gedragen (fig. 310). Het geheele ruim is 120 Mr. lang en 00 Mr. breed; de lengte van het middenschip bedraagt 80 Mr., de spanning, gelijk aan die van liet dwarsscliip dat thans in tweeën wordt verdeeld, is 22,80 Mr., de hoogte 23 Mr. Een houten cassetten plafond overdekt de zijschepen op verschillende hoogte. Zoowel de zuilen van het middenschip als van de zijschepen worden door bogen overspannen.

Grootsch en rijk is de hoofdindruk van het machtige ruim, door den pronk van kostbaar, edel materiaal. Op den mannervloer, spiegelen zich de statige 10 Mr. liooge zuilenrijen van grijs Simplongraniet, staande op wit marmeren basementen en door blad rijke Corinthische kapiteelen en geprofileerde bogen van hetzelfde materiaal bekroond, terwijl de boven muren, tusschen de

i) Zie liet Plaatwerk: A. Letarouilly, Le Vatican et la lasiliijue de St. Pieire.