is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOTTI) l>EH FlfrlTREN.

471

Kig. Blad/..

358. Kapiteel van rle zijgalerij der Aya Sofia te Constantinopel.

(foto) 35K)

359. Uitwendige van de Aya Sofia

te ('onstantinopel. (foto) . . 392

360. Plan en doorsnede van de Karolingische kapel te Aken 394

361. Kerk te Athos bij Athene 395

362. Kerk van S. Fosco te Torcello

bij Venetië, plan 396

363. Kerk van S. Fosco te Torcello

bij Venetië, doorsneden . . 396

364. Kerk van S. Fosco te Torcello

bij Venetië, uitwendige . . 397

365. S. Marco te Venetië, farade.

(foto) 398

366. S. Marco te Venetië, zijgeveldetail. (foto) 399

367. S. Marco te Venetië, plattegrond 400

368. S. Marco te Venetië, systeem

van overwelving 401

369. S. Marco te Venetië, inwendige. (foto) 402

370. S. Marco te Venetië, doopkapel 404

IX. De Architectuur van den Islam.

371. Moskee van Am roe bij Cairo,

plan 410

372. Moskee van Amroe bij Caïro, inwendige, (foto) 411

373. Moskee van Ibn-Toeloen te Cairo, inwendige, (foto) . . 413

374. Moskee van Ibn-Toeloen te Caïro, raamdetail .... 414

375. Grafmoskee te Caïro . . . 415 376 Stalactietenovergang. . . 416

377. Koepelovergang, uitwendige. 417

378. Moskee van Hassan te ('aïro,

plan 417

379. Moskee van Hassan te Caïro, doorsnede 418

380. Moskee van Hassan te Caïro, binnenplaats, (foto) .... 420

381. Moskee van Hassan te Caïro, aanzicht, (foto) 422

Kig. Blad/..

382. Moskee van Hassan te Caïro. portaal, (foto) 423

383. Grafmoskee van Kait-Bay te Caïro, plan . 424

384. Grafmoskee van Kait-Kay te Caïro, aanzicht, (foto) . . . 425

385. Grafmoskee van Kait-Bay te Caïro, inwendige, (foto) . . 426

386 Overkragingen van hout en

steen 428

387. Portaal van een woonhuis . 429

388. Moskee te Cordova, plattegrond 430

389. Moskee te Cordova, zuilordonnantie 431

390 Moskee te Cordova, inwendige. (foto) 432

391. Moskee te Cordova, inwendige. (foto) 434

392. Moskee te Cordova, koepel

van het Sanctuarium . . . 435

393. Moskee te Cordova, koepel

van het Sanctuarium . . . 436

394. De Alhambra te Granada, plattegrond 437

395. De Alhambra te Granada, aanzicht van den Leeuwenhof.

(foto) 439

396. De Alhambra te Granada, galerij van den Leeuwenhof.

(foto) 440

397. De Alhambra te Granada, arkade van den Mirtenhof.

(foto) 441

398. De Alhambra te Granada, raamnis in den Camarustoren. (foto) 443

399. Arkade in baksteen .... 444

400. Raam van de Giralda te Sevilla 445

401. Moskee van Chodabende te Sultanieh, aanzicht, (foto) . 447

402. Moskee van Chodabende te Sultanieh, plan 448

403. Moskee van Chodabende te Sultanieh, doorsnede . . . 448

404. Moskee te Veramin, portaal.

(foto) 449

405. Moskee te Tebris, portaal.

(foto) 451