is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondanks voortdurende afwisseling der onderdeelen l>ij de verschillende kapiteelen van liet kerkruim, de portalen, de ramen en ook de lijstwerken, in- en uitwendig. De bladvonnen vertoonen steeds een gelijksoortig karakter zonder naar een bepaalde plant, als grondvorm, te zijn gestileerd. Het ornament is een zekere algemeen aangenomen bladvonn, die hoewel op de natuurlijke

tbmi wliilcfiiil mi liii-

v i "v

zondere wijze is hervormd 1).

Een groote plooibaarheid in vorm en modelé vertoont zich ook bij de kleine kapiteelen van triforium en bovengalerij (flg. 118); steeds voegt de bewerking van het ornament zich naar de schaal van liet te

versieren architectuurdeel. De verschillende deelen van den bundelpijler worden daar door afzonderlijke kapiteelen, ter ondersteuning van den ge-

meenschappelijken, zwaren abacus, bekroond. Vooral aan de slanke, vrijstaande kolonnetten komt het

Fig. 119. Kathedraal te Laon. Fragment van den portaalboog. karakter Van draagsteen sterk tot uitdrukking, terwijl tevens het geheel een rijke plastische bekroning vormt.

In dit verband behooren de stijlvolle kapiteelen van liet portaal der kathedraal te Laon (± 1200). Duidelijk teekenen zich de kapiteelen elk afzonderlijk door juiste aanduiding ot ondersteuning van de in- en uitspringende hoeken der dekplaat, zonder dat het geheel zijn rustig aanzicht verliest, (lig. 119). De vroegtijd van den stijl spreekt in de krachtige profileering

') Viollet-le-Duc. Dictionnaire raisonné, article : chapiteau.