is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DK AKCHITECTÜITB VAX I>K MIDDELEEUWEN.

tegen de lucht, en de horizontale, afdekkende lijsten verdeelen over de volle gevelbreedte het regenwater, dat hij den schuinen topgevel aan den voet in één punt afloopt en daar bederf veroorzaakt. Bovendien is de rechthoekige trap vorm volkomen in aansluiting niet den baksteenvorm en dus van gemakkelijke, zuivere uitvoering.

Hoewel door opruiming der oude stadswijken, veel woonhuisge\els zijn verdwenen, bestaan er toch nog verschillende voorbeelden, die door sierlijke

Fig. 244. Zaal van het Gruuthuus te Brugge.

bewerking van hout en steen uitmunten. Vooral de woningen der XoordFransche steden: Chartres, Troyes, Cluny, Laon, Beauvaie, Eouaan, Xancv, Orleansx) e. a. hebben een verfijnd karakter.

])e heerenhuizen zijn van jongeren datum. Eerst in de 15e eeuw en daarna verlieten de edelen hun burcht of kasteel om zich in de stad te vestigen. Hun woningen verschillen van die der burgerij door ruimeren aanleg en indeeling. Het eigenlijke woonhuis is liefst door een voorplein, geheel of

*) Fraaie opmetingen bestaan in het werk: Arehives des monuments historiques en France, 5 Volumes.