is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

met cassetten bewerkt, overdekken de ruime voorhallen, galerijen, zalen en vertrekken (tig 251). Heter dan het Gothische ribgewelf leenden zij zich tot een vrije, decoratieve beschildering. Ook wordt de stoere middeleeuwsche 1,alkzoldering weldra door het vlakke of gecassetteerde houten of stuc-plafond

"shmke zuilen, door composite kapiteelen van vrije, sierlijke teekening

bekroond, dragen aanvankelijk 1 1 1"

ue airaiic uci

Tusschen boog en kapiteel is soms een eenvoudig profil of impost geschoven; bij toepassing van gekoppelde zuilen een architraaf, soms zelfs een volledig hoofdgestel ter ondersteuning van den bovenmuur.

Bekorend zijn de zuilgangen van Brunellesco door zuivere verhoudingen, sobere, fijne details, zooals aan het vondelingen-gesticht, een publiek gebouw in 1420 uitgevoerd. Fraaie binnenplaatsen hebben ook de paleizen Riccardi en Gondi door Brunellesco's leerlingen, de bouwmeesters Michelozzo en San (5allo, gebouwd.

Een beknopt doch volkomen type van aanleg is het bekende paleis Strozzi

> ■ - —JO » (t.001 JDeneueilU ut luajoiiu

Fig. 257. Raairi van liet paleis Strozzi. aangevangen (1489) docll

eerst na 1533 door Cronaca

voltooid (fig. 251). Hier is de rechthoekige binnenplaats (18 X 10 M.) geheel omsloten door een overwelfde booggalerij (4 en 8 M. breed) twee hoog, op zuilen en pijlers gebouwd, en door een lichte zuilgalerij met sparredak afgesloten. De kleine vierkante ramen der dienstverdieping, in den teruggelegen bovenmuur geplaatst, hebben geen uitzicht op de binnenplaats.

Met den bouw van het paleis Pitti (1446) schiep Brunellesco den Rustica-gevel, liet Florentijnsche geveltype der 15® eeuw (fig. 252). De bena-