is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1)K RKNAISBAKC'K IN 1>K NKDKKLANÜKN.

vers zooals Descartes, Spinoza, Vondel, Hooft en vele andere voorname "•eesten leidden door hunne werken en geschriften het mtellectueele leven in klassieke richting. De houwkunst ondervindt hiervan den terugslag. De Kevzer's frissche, krachtige, beweeglijke blindboog architectuur, die zoo juis i,nUtPriseert het levendig tijdperk van Amsterdam's snellen groei, wijkt

Fig. 383. Kasteel te Gaesbeek (Vlaanderen).

illengs voor tien abstract-beredeïeerden, voornaamofticieelen bouwrant, het Klassicisme. Amsterdam's raadhuis, „trotsch kapitool der Consuls aan IJ en A instel", machtsymbool der metropool, gebouwd door den aristocraat Jacob van Campen, Heer van Handbroek, is hiervan de eerste en voornaamste uiting.

Het Inwendige. l)e Oud-Hollandsche binnenhuizen

kenmerken zich niet door groote verscheidenheid van hoofdvorm. Zoowel de vele lJn:>ils- Hechts- en

Regentenzalen der publieke gebouwen en stichtingen, als de vertrekken der woonhuizen zijn, zonder uitzondering, door een strakke, vaste balkzohleimg overdekt Zware, eiken moerbinten, op gebeitelde steenen consoles rustend, overspannen de ruimte en dragen de dicht verdeelde, vierkante kleine kinderbinten Enkel liet benedendeel der witte pleisterwanden vertoont afwisseling, door een losse betimmering van verschillende hoogte en bewerking. Uitgangspunt en hoofdmotief is de liooge schoorsteen of schouw, bestaande uit een