is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRANKRIJK.

le Comptoir d'Escompte van Corroyer, la Gare Quai d'Orsay van Laloux, la Chapelle de X. I). de la Consolation en de belangrijke herbouw van de l 'niversiteit, la Sorbonne van Xénot. Alle getuigen, ondanks groote kwaliteiten. als vernuftige, schoone planvinding, bekwame technische uitvoering, beschaafd decoratief karakter, niet van architectonischen vooruitgang.

Moge aan dezen stilstand der oflicieele architectuur het eenzijdig klassieke onderwijs der invloedrijke Ecole iles Beaux arts deels schuld zijn, onjuist ware liet, naast deze zwakke zijde, de groote verdienste van dit machtig instituut niet te erkennen. Belangrijke internationale architectuur-wedstrijden hebben deze herhaaldelijk in het licht gesteld. In den wereldkamp voor de

Fig. 455. „Le Petit Palais".

Universiteit van Berkeley bij San Francisco (1897) hebben de overwinnaars van verschillende natiën, alle leerlingen dier school, zich meester getoond in de organisatie van het „groot plan". Magistraal toch is het ontwerp van den eerstbekroonde, den Franschman E. Benard *) door de groepeering van een 25tal monumentale gebouwen, tot een rustig, grootsch geheel. Ook de ontwerpen van L. Cordonnier voor de beursprijsvraag te Amsterdam (1885) en het Vredespaleis (1904) zijn, vooral als schoone planverdeeling, hoogst merkwaardig.

(üroote, aristocratische stads- en buitenverblijven, zooals die van de

') Zie de afzonderlijke uitgaaf van dit ontwerp, Editeur Schmitt, Paris.