is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE lf)E EEUW.

ontbreken Caryatiden of Hennesfiguren en liet levendig relief wordt nog door balkons en krachtige geledingen verhoogd. ()ok de polychromie, hetzij door fresco-, sgraffitto-, terra cotta- of tegelversiering verkregen, is een belangrijke factor tot bepaling van het lokaal karakter der woonhuis-architectuur. Gebrek aan goede, goedkoope bouwmaterialen en uitvoering in pleister leidde hiertoe. Reeds gaf Hansen met den bouw van den genoemden Heinrichshof deze richting aan.

Naast de algemeene heerschende Italiaansclie kunstrichting van dezen

Fig. 473. Een der Hofmusea met het Maria Theresia Denkmal.

grooten bouwtijd verkrijgt ook de Neo-Harok eenigen invloed door de vele werken van Fellner en Helhner, als theaterbouwers algemeen bekend.

Eenigermate heeft de AVeener school invloed gehad op de architectuur van de naburige Hongaarsche hoofdstad Budapest, welker algeheele herbouw, na zeventig, aanving met den aanleg der Frans Jozefskaai en den herbouw van het Koninklijk paleis, schilderachtig op den hoogen Donauoever gelegen. De talentvolle hofarchitect Nikolas Ybl werd hier toonaangevend met beide genoemde werken en tal van belangrijke publieke en particuliere gebouwen, waaronder de statige hoofdkerk, de Franciscaner kerk, het