is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XKDKIil.AXD.

de schilderachtige stadsschouwburg (fig. 526) aldaar van Jan Springer met fraaie zaal, evenzoo de studenten-societeit te Leiden van E. Gugel, de Delftsche studentensocieteit van A. Xieuwenliuis, de societeit te Kampen van E. Breman en andere.

Als stichtingen van liefdadigheid te Amsterdam: liet Israëlietiscli ziekenhuis van -i. Gosschalk, liet St.-Elisabethgesticht van A. ('. Bleys, liet

Burgerziekenhuis van A. L. v. Gendt, liet 1 )iaconieweeshuis van C. B. Posthumus Meyes, liet liUthersche gesticht van Van Oordt, alle in oudhollandschen geest; in modern Fransch karakter,naar Vaudremer's school, liet Doofstommeninstituut van A. Salm. In Den Haag: het Luthersche gesticht van Ehnle en Brouwer; liet Waalsche weeshuis van .1, P. Stok. Te Utrecht de ()oglijderskliniek van I). Kruyff en te Haarlem het Protestantsche weeshuis van J. A. G. v. d. Steur. Eindelijk het krankzinnigengesticht te Meerenberg van F. W. 1'oggenbeek, het groote academisch ziekenhuis te

Groningen van J A Fig. 522. Hypotheek- en Kadastergebouw te Groningen,

van Xieukerken.

X.uist de ofticieele zetels van liet geldverkeer, met het statige gebouw der Ned. bank te Rotterdam van Salm en Verheul als voornaamste, worden verschillende particuliere bankgebouwen van beteekenis; hieronder die van Poggenbeek, Ed. Cuypers, Posthumus Meyes, (Jebrs. v. Gendt, Hooykaas en Brinkman, .1. v. Straaten, H. Reus e. a. te Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, I trecht, Dordt, in monumentalen, deels niodern-Roniaanschen trant. Belangrijk zijn ook enkele zoogenaamde utiliteitswerken voor handel en nijverheid, meestal