is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uoSTKMiJJK.

Kenheid in uitdrukking is thans nog allerminst haar kenmerk. Veeleer bepalen enkele buitengewoon krachtige talenten, hetzij onder huldiging van oud-nationale of lokale traditiën, hetzij door streven naar het geheel nieuwe, verschillende richtingen met kleiner of grooter aanhang. Vandaar het chaotisch totaalbeeld wat de meeste landen, ja zelfs verschillende steden nog kenmerkt.

Oostenrijk. Van deze continentale beweging wordt Weenen, reeds spoedig na

Fig. 529. Station te Schönbrunn.

1890, het eerste voorname centrum. De sterke gisting op verschillend gebied der kunst openbaarde zich (laai1 reeds in de stichting van nieuwe vakvereenigingen, vaktijdschriften ') onder modern devies en de begaafde bouwmeester Otto Wagner wordt, sinds zijn benoeming tot docent aan de architectuurschool der Academie, haar erkend leider (1895). Warmen aanhang verkreeg hij bij de jonge generatie met de verschijning van zijn artistieke geloofsbelijdenis:

') O. a. Ver Sacrum, een algemeen kunsttijdschrift; „l)as Interieur" dat de moderne woningkunst bevat.