is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i»k tk<;kn\v<>oi:i)I<;k tijd.

gevoel onbevredigd laat. Men architectonische schepping behoort niet enkel degelijk te zijn doch ook te schijnen, zal de aanblik ten volle stemmen.

De kerk van het zenuwlijdersgesticht hij Weenen vormt de bekroning van <i<i paviljoens, in zones tegen een heuvel geplaatst, zoodat nergens het vrij uitzicht is belemmerd (tig. 582). Haar glanspunt is de metalen koepel, wier ernstig glorieuze goudmassa rhythmisch in kleine vierkanten, naar de structuur der koperen platen verdeeld, een zuivere uiting is van metaal-

Fig. 533. Inwendige.

techniek, geheel zonder conventioneele lijstwerken, enkel door edelen hoofdvorm en diepen toon sprekend.

De gevels zijn ook hier met dunne granietplaten bekleed, nu naar oudRomeinsclien trant !), de liooge vlakke platen gescheiden door smalle, dieper ingrijpende regelmatig verdeelde verbindingslagen en hierdoor aan den muur gehecht, waardoor de bekleeding niet opzichtig spreekt. Jammer slechts dat het groote raam van transept en voorgevel, koudweg in het horizontaal muurverband

' ) Zie [Deel I, pag. 2-16.