is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontredderden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan wroetten z'n handen weer in 't boeltje, terwijl hij hard-op herhaalde:

— Ik kan niet meer geve !!

Tien gulden, 't Klonk al beter, in elk geval meer dan drie, maar 't was toch nog niets. Balier aarzelde, vroeg toen nuchter-weg vijf-en-twintig.

De koopman keek spottend en zei:

— Nou, dan mot ik je groete ...

— Maalr er twintig van, kwam de opzichter tusschenbeide.

— Twintig, waar mot ik 't uithale ? Ik doe tweehonderd cente erbij, dat zijn twaalf volle guldes! Ja of nee ? Een ander biedt het niet 1

Balier moest wel toeslaan. In vergelijking met de anderen leek 't zelfs een kapitale som. Hij ooge-vroeg de opzichter om z'n meening, maar die keerde zich om, trok de schouders op.

— Geef op dan maar! zei hij kortademig en hield zijn hand al op.

Twaalf blanke stukken vischte de koopman uit'n grauw zakje, tikkelde ze één voor één in z'n hand, van kou krom en bibberend.

Zie zoo, dat was afgedaan!

Balier bood de opzichter een guldenstuk aan voor z'n moeite, doch de man weigerde, zei welwillend:

— Welnee, je kunt ze zelf beter gebruiken... geef alleen de jonge 'n dubbeltje, dan is 'tin orde!

't Handje vol geld nu in zijn zak voelde hij zich