is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopt leerboek der geschiedenis van het vaderland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

§ 29. De eerste jaren van Frederik Hendrik. .

... 30. De alliantie met Frankrijk.... ,

i 31. De t(jd van bloei

., 32. De Compagnieën

- 33. Het stadhouderschap van Willem II ... . 107 „ 34. De eerste jaren van het stadhouderloos bewind . i09

„ 35. De tijd van Jan de Witt U'

.. 36. De laatste jaren van het stadhouderloos tijdperk. . 117

, 37. De vuurproef van 1672 119

, 38. De Republiek als kampioen voor het Staatkundig evenwicht 124

.. 39. De Republiek in verbond met Engeland jö;

„ 40. De toestand van het land in het begin der 18de eeuw. . 129

.. 41. Het tweede stadhouderloos tijdperk ^

- 42. Het stadhouderschap van Willem IV ... 13',

„ 43. De eerste jaren van Willem V 1S9

., 44. Patriotten en Prinsgezinde!) ^

» 45- -De laatste jaren der Republiek 148

„ 46. ^ erval op elk gebied ....

, 47. De eerste jaren der Bataafsche Republiek . .... 157

„ 48. De Bataafsche Republiek tijdens de constituties van 1798 en 1801 . .

„ 49. Eenhoofdig bestuur (1805 — 1810)

- 50. Nederland onder Fransch bestuur . . . _

— 1 -pv , '*•••••.1 bn

„ ol. De omwenteling van 1813 1?:>

„ 52. De Souvereine Vorst 174

„ 53. De eerste jaren van het koninkrijk der Nederlanden. . 176

„ 54. Noord en Zuid

„ 55. De Belgische Opstand

„ 56. De laatste regeeringsjaren van Willem 1 187

" °7' De toestand van ons land onder de regeering van Willem I 190

„ 58. De koloniën

„ 59. De regeering van Willem II 198

.. 60. De regeering van Willem III 202

" 01 ■ De toestand van Nederland in de tweede helft der negentiende eeuw

.. 62. De toestand der Nederlandsche koloniën in de tweede helft

der negentiende eeuw .,2.,