is toegevoegd aan je favorieten.

Van spreken tot schrijven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. De vos is een van de looste dieren, die er in de wereld zijn. Zelfs in de hachelijkste gevallen weet hij zich meestal uit den nood te redden.

Reeds in de vroegste tijden was hij om zijn buitengewone geslepenheid bekend. Het aantal verhalen, waarin „Reintje" een voorname of zelfs de hoofdrol vervult, is dan ook bijzonder groot.

d. In het keizerlijk paleis van de Russische hoofdstad is een allerbrutaalste diefstal gepleegd. Eenige kostbare voorwerpen, bestemd tot versiering van de particuliere vertrekken van den Czaar, zijn op de raadselachtigste wijze verdwenen.

e. De Friesche koning Radboud weigerde zich te laten doopen, omdat hij na zijn dood wou zijn, waar zijn voorvaderen waren.

ƒ. Een van de beruchtste personen uit onze geschiedenis is de hertog van Alva; in de Spaansche is hij een van de beroemdste veldheeren. De Spanjaarden waardeeren hem als den overwinnaar in tal van de heetste gevechten. Wij verfoeien hem als den onmeedoogenden uitvoerder van allerwreedste bevelen.

g. Vaak heeft het zachtste woord meer kracht dan het hardste bevel. Terecht wordt gezegd: men vangt meer vliegen met een lepel honing dan met een vat azijn.

h. Een van de gevierdste en welsprekendste redenaars van de Oudheid was Cicero. Een welbespraakt mensch noemen we daarom nog wel eens een Cicero.

i. Het striktste bevel was gegeven niemand zonder kaart toe te laten. Het werd op de stiptste wijze uitgevoerd en toch waren er bezoekers zonder toegangsbewijs. Er wordt onderzocht, hoe dit mogelijk was.

19. Oude geldstukken.

In den mond van het volk leven nog veel namen van .oude geldstukken voort. In sommige streken van ons