is toegevoegd aan je favorieten.

Grootkapitaal en kleinhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frankfort (O.), de handelsvereeniging te Rudolstadt, verlangen bij monde van hunne rapporteurs, invoering van het dividendsverbod. ')

Onder deze rubriek van direkt of indirekt verbod, geheel of gedeeltelijk, volstrekt of voorwaardelijk: de konkurrentie te verslaan met de politie, behoort de eisch die speciaal tegen de verbruiksvereenigingen van militaire en burgerlijke ambtenaren is gericht. Hen heeft de Staat of heeft de gemeente onmiddelijk onder de hand: dit maakt dwangmaatregelen werkzamer. Zij zijn het die leven op kosten van de belastingbetalers, voor een groot deel dus op kosten van den middenstand: dit maakt dwangmaatregelen niet slechts billijker maar in de hoogste mate billijk. — »Wel begrijpen wij" leest men in een schrijven uit Sagan en Sprottau,2) »de bitterheid die zich meester maakt van koopman of handwerker, wanneer hij ziet dat officieren en beambten, die toch slechts onderhouden kunnen worden door het belastingvermogen van het volk, juist dat vermogen daardoor verzwakken, dat zij den kleinen man het voordeel ontnemen dat hun verbruik hem oplevert en dat hij maar al te zeer noodig heeft om te bestaan." Behalve plicht is het ook belang van de ambtenaarswereld, de goede gezindheid van de winkeliers niet te verbeuren. »In de laatste jaren zijn de traktamenten van de ambtenaren

>) Enquête Hannover I, 34, >46.

2) ld. Dl. I, 150.