is toegevoegd aan je favorieten.

Ethische fragmenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doel, haar in ons huis een te huis terug te geven.

Huisgenooten nemen deel in elkanders leed. Wanneer de dienstbode ongesteld is, dan ondervinde zij eene menschelijke bejegening. Bijzonder gevoelig is ieder mensch voor hartelijkheid, hem in ziekte betoond. Trouwens, ook bij dieren kunnen wij dezen trek waarnemen. En wanneer haar of haren bloedverwanten tegenspoed treft, daarvan op de hoogte gebracht door zijne vrouw, kan misschien de heer des huizes hulp verschaffen en raad. Zoo wordt de verhouding edel en gevoelen zij zich niet meer onder vreemden.

Huisgenooten nemen deel in elkanders lief. De morgengroet slaat eiken dag opnieuw den band der menschelijkheid en toegenegenheid om de huisgenooten. Dat „goeden morgen" moet altijd weder de dienstbode doen gevoelen, dat zij als huisgenoote wordt erkend. Er zijn menschen die gedoogen, dat hunne kinderen de dienstboden bevelen, ruw bejegenen, niet groeten. Wie dat toelaat, handelt tegen het belang van dienstbode en kinderen beide, en het is de vraag tegen wier belang het meest.

Huisgenooten nemen deel in elkanders lief. Daarom moeten wij den verjaardag der dienende niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Wie dit sentimenteel noemt, stelle zich eens voor, zelf zijn geboortedag te doorleven onder vreemden, die er geen acht op slaan. Dan zou-