is toegevoegd aan je favorieten.

Verbrijzeld en toch overwinnaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van haren man zeker moest doen stranden. Bovendien was zij zeer beangst voor zijn veiligheid. Al twijfelde zij aan zijn geloof, zij twijfelde niet aan zijn trouw en wist dat Hij tot iederen prijs Huss ter zijde zou blijven.

Maar hoe hoog zou die prijs wel kunnen zijn ? Eindelijk kwam er een brief met de korte mededeeling, hoe geheel het treurspel was afgespeeld en tevens de redding van Wetzloff door Hubert. Daarop kwam een haastig bericht van terugkeer en nu eindelijk was de dag gekomen, waarnaar zij met blijde vreeze uitzag, niet wetend in welke stemming en zielstoestand haar man tot haar zou wederkeeren.

Dezen zomeravond, terwijl zij lag te luisteren naar de reizigers, werd de spanning waarin haar geest verkeerde haar te machtig en zonk zij eindelijk in een soort van droomtoestand.

Een kort, scherp geblaf deed haar ontwaken. De lievelingshond van haar man, Bralik, ook een groote lieveling van Zedenka, was in het vertrek achtergebleven, toen zijn jonge meesteres de kamer verliet. Nu was hij naar de deur geloopen, die gelukkig op een kier stond en krabde er zoo lang aan, tot hij ze open had en holde toen, of liever stortte zich in pijlsnelle vaart de trappen af, geweld makend voor een bende. Ook andere geluiden klonken door het huis. „Zij zijn er," zeide Pani Sophia tot zich zelf en stond met de kracht der opwinding op hare voeten en haastte zich naar de deur.