Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevochten, onder (ïoclts zeegen, zal werden toegebraght, en dat zy oorzaak zullen hebben om haar te verblyden, en wy met haar van gezegende instrumenten te zyn geweest tot het bewerken van een goede uitkomste in onze goede zaake. Wy zullen betrachten dat de geene die haar loffelyk zullen hebben gequeten dankelyk beloont en gevordert werden en dat geene extraordinaire goede actiën blyven zonder extraordinaire vergeldinge. UE. gelieve alle, die onder de vlagge zyn, van de meeste tot de minste des te verzeekeren en te gelyk een ieder in te scherpen, dat geen hoope van ongestraftheit overigt zal zyn aan die geene die buiten verwachtinge haar aan eenige wandevoiren zouden moogen schuldigh maaken: weezende de serieuse intentie van de Heeren Ntaaten en de mvne, dat tegens zoodaanige de verdiende straffe, volgens de rigeur van den Artvkelbrief, en andere ordres van t Landt, zonder eenige de minste conniventie, exactelyk en promptelyk werden geëxecuteerd Zoodat aan den geene, die zich lafhertigh, en anders als een braaf soldaat en zeeman, voor den vyand zal draagen, niets zoo gevaarlylc zal zyn als de havenen van den Staat, daar liv niet zal konnen ontgaan, noch de straffe handt van de Justitie, noclite de vloek en de haat van zyn medeburgers, die op hem zal vallen en blyven. Wy belooven ons, dat niemant en zal willen vallen in zoodaanigh een verderf, maar dat een ieder met loffelyken yver en gemoedt in deeze importante tyden zich extraordinaris zal evertueren, en dat Grodt uit den Hemel t zelve zal zeegenen, ten beste van t A aderlandt, en tot onsterffelyke eere aan de geene die 't zelve trouwhartiglilyk gedient zullen hebben. Ik

Sluiten