Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoontjes speelkameraadjes van het prinsje zouden worden.

Dat was me nu een leventje in het paleis! Désiré speelde den baas en alles moest gebeuren, zooals hij het wilde en hij was heel boos, wanneer niet in alles zijn zin gedaan werd.

Eens was Désiré jarig en zijn peettante was ook gekomen om hem te feliciteeren. Men zei van haar, dat zij tooveren kon. Dat kon zij ook een beetje. Zij hield heel veel van haar petekind en had al eens ernstig over hem nagedacht. Toen nu Désiré zijn verjaardag vierde, waren de vier jongens ook bij hem en toen zij iets deden, wat niet naar den zin van den prins was, gilde en stampvoette hij. Daarover schaamden zich de koning en de koningin wel, want er waren prinsen en prinsessen uit vreemde landen gekomen om geluk te wenschen en die zagen nu wat Désiré deed.

Maar de peettante zei: „Och, Désiré heeft gelijk. Waarom doen zijn vriendjes ook niet alles wat hij wil ? Dat moet maar voortaan gebeuren. Wat hij doet, doen zij."

Men begreep eigenlijk niet goed wat zij be-

Sluiten