Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem moeten zien! Groote blauwe oogen had hij en goudblond haar. En hij wou papier hebben met een potlood, dat zoo lekker zacht kon trekken zonder steentje erin, want je kon er vogels mee teekenen, en bloemen, en het gezicht van je moeder, als zij kleine zus in slaap zong, zei hij."

„Schrijf het op, gravin, vergeet het niet," zei Peter met schitterende oogen.

Nu werd er op de deur geklopt. „Binnen," riep de gravin.

„Daar is de dokter, mevrouw de gravin."

„Hè," pruilde Peter weer. „Nu al! Fantasio, kom morgen vroeg terug, hè toe. Er is zooveel te doen."

Binnen trad nu de oude koning en achter hem de dokter.

„Grootvader," riep Peter, „u moet me vreeselijk veel geld geven voor een roode jurk met gele biesjes, en zuurkool met spek, en een huisje, en een wollen doek. Ik heb heel veel noodig."

Toen lachten de volwassenen. Doch het meest vergenoegd keek de dokter. En toen lichtte er ook een

.

Sluiten