Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hoe komen ze er toe," lachte Fantasio. „Jij ondeugend !"

„Nou, ik ben geen stil poppetje zooals die," zei Harmen en hij wees op Tommy. „Maar je kunt ook niet den heelen dag bij je moeder zitten en op je zusje passen. En dan loop je weg naar het bosch. Dat gaat vanzelf. En dan doet me broer mee. Als je een prins bent, wordt er op je gepast. Dan doe je geen streken. Maar het is toch wel echt soms!"

Harmens oogjes schitterden.

„Ik wil wel oppassen, maar je kan toch niet den heelen dag bij je moeder zitten en op je zusje passen."

„Zoo, zoo," zei Fantasio. „En dat is Tommy, Peter."

Schuw keek het nikkertje op. Fantasio legde ook hem de hand op het hoofd en zijn oogen zochten die van het zwarte ventje. Toen verdween de verlegenheid en een glans lichtte er over het donkere gezicht en een donker knuistje zocht de hand van den grooten blanken man.

„Dat is Tommy," herhaalde Fantasio, „die gaat vrienden krijgen."

Prins Peter. 6

Sluiten