Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekt en de wilde loten uitsnijdt, kan je het soms nog winnen met een plant."

„Juist," antwoordde Fantasio.

„En nu ga ik zien hoe Tommy het maakt," zei hij tot zich zeiven en hij ging naar zijn kamer.

Daar zat het zwarte ventje. Fantasio had gezegd, dat hij komen mocht om iets over te schrijven, wat Tommy mooi vond.

Het kind zat zoo verdiept in een boek, dat Fantasio hem gegeven had, dat hij de deur niet hoorde open gaan.

„Nu," vroeg de dichter.

„Het is alles zoo mooi," zei Tommy met schitterende oogen. „Ik weet nog niet wat ik het mooiste vind. En ziet u die plaat? Zoo is het net in het bosch. Weet u, daar waar de dennen en elzen staan. Ik heb eens gedroomd, dat ze met elkaar gingen dansen. De dennen waren de heeren en de elzen waren dames in het wit. En ze zwierden vroolijk rond. De donkere dennen waren vreeselijk deftig, maar de elzen lachten zoo vroolijk, dat de dennen al hun deftigheid vergaten. Je kunt zoo heerlijk droomen in het bosch.

Sluiten