Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grooten stamvader van prins Peter's geslacht, die een boeremeisje tot vrouw had genomen."

„Hoe gek," zei toen freule Constance. „Onze familie is heel voornaam. Niets dan baronnen en graven."

En haar mondje werd nog kleiner, haar gezichtje nog blanker en spitser en kaarsrecht bleef zij op haar stoel zitten, terwijl haar smalle handjes het borduurwerk keurig vasthielden.

Maar Peter keek naar Fantasio en zeide: „ik verbeeld me, dat u zooveel zou kunnen vertellen over alles wat hier is."

„Dat doe ik nog wel eens. Maar weet je wat wij eens moesten doen, nu de freuletjes hier zijn? Een buitenpartij geven in het bosch! Wat zegt u ervan, gravin ?"

„Hè ja," zei Peter, „dat zal prettig zijn, als u en de gravin meedoen."

De meisjes zeiden niets, maar borduurden door met hun vlechtjes op den rug.

„En nu is het tijd om naar bed te gaan," zei de gravin. „Ik zal de kameniers schellen."

Constance en Adelaïde stonden op, borgen netjes

Sluiten