Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook eens goed over de zaak na en vooral bedenk, of je zoover zoudt kunnen zwemmen.

Zij keken opnieuw naar de Fransche hark en schatten den afstand: de een meende dat het een kwartier was, de andere bijna een halt uur; maar daar Prinsloo als de beste schatter van afstanden bekend stond en Witsen, die daarmede ook nogal op de hoogte was, het met hem eens was, nam men aan, dat het een klein halt uur zou zijn.

— 't Is de vraag nu maar of er kans op bestaat om weg te komen, zei Witsen, ik voor mij, jongens, ben er vóór en ik zal je zeggen waarom. Dit is een kans, dat is zeker. Morgen worden wij ontscheept en naar het kamp van Dijatalawa of zooiets gebracht , en ik behoef je niet te zeggen, dat er daar veel minder kans op is weg te komen. liet zal natuurlijk wel een vlak stuk land zijn niet draadheiningen er om heen en schildwachten met geladen geweren. Van buiten hebben we geen hulp te wachten, 0111 de eenvoudige reden dat het allemaal hngelschen hier zijn. De kans is dus zeer gering, ja, laten we maar gerust zeugen, nul. Om straks als het donker

o rr 7

is over boord te glijden is veel minder waard ; laten we het dus probeeren en trachten die bark te bereiken. Dat is mijne meening.

Prinsloo knikte.

— De mijne ook. zei hij.

— Ik ben het er geheel mede eens, zei de Fransehman.

— De Duitscher knikte.

Sluiten