Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terstond bracht de oudste hen in een soort van bijgebouwtje achter de woning.

— Hier zijt ge veilig, zeide hij. De sahibs willen nu zeker slapen; morgen kunnen we praten.

Niemand had er iets tegen, want /ij waren doodaf van vermoeienis.

Geen tien minuten later sliepen allen, terwijl de visscher en zijn zoon de visch van het vlot haalden en het vischtuig en de riemen opborgen.

IV.

PLANNEN EN PERSONEN.

Eerst den volgenden morgen, bij liet ochtend-appèl der gevangenen, werd de vlucht ontdekt. Niemand antwoordde op de afgeroepen namen. Groote verwondering bij de Engelschen, welke verwondering in verbazing overging, toen men het buiten boord hangende touw ontdekte en begreep dat zij gevlucht waren. Onmiddellijk werden maatregelen genomen, maar deze leidden tot niets anders dan tot het vinden van het lijk van May er en de ontdekking, dat het Eransche schip vertrokken was. Men bracht dit vertrek in verband met de zaak en nam aan, dat de andere vier of het schip bereikt hadden öf verdronken waren. Er werd dus naar Aden geseind om

Sluiten