Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLANNEN EN PERSONEN.

met zijn vlot naar liet schip brengen, zonder dat iemand er iets van bemerkte.

Dat was nu wel een goeden raad, maar hoe vaak kwam er een schip op de reede, dat geen Engelsch was en zou de gezagvoerder dan nog bereid zijn hen op te nemen? Ali stemde toe, dat het niet dikwijls gebeurde, maar wat moest men anders doen?

V\ itsen opperde het plan om dwars door Cevlon te trekken naar de tegenover gelegen kust en daar scheep te gaan, een plan dat voor de anderen ook groote aantrekkelijkheid had, maar dat, zonder wapens, zonder passenen zonder geld, onmogelijk was uit te voeren. Overal zouden zij Kngelsche ambtenaren vinden, die hen naar hunne papieren vroegen en als het hun gelukte om tot de oostkust door te dringen, wat hadden zij dan nog gewonnen ?

Na lange beraadslaging kwam men tot de erkenning dat het plan van Ali het beste was. Het bood hun de meeste kans om te ontkomen, want zij behoefden zich slechts verborgen te houden tot er een schip verscheen en Ali en Amoedoe zouden hen er heen brengen. Niemand zou er iets van te weten komen, geen Engelschman argwaan opvatten.

Maar ofschoon het iedereen het best toescheen, stiookte het toch niet niet hunne neiging. Voornamelijk vreesden zij de verveling, de werkeloosheid. Deze jonge, krachtige, vurige mannen waren nu ïteds zoovele weken tot niets doen gedoemd, en niets werkt op een gezond niensch vernietigender,

Sluiten