Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan geen bezigheid te hebben. In ruime mate hadden zij dit ondervonden gedurende hunne gevangenschap en zij verlangden alleen daarom naar hunne vrijheid, om des te eer in Zuid-Afrika te kunnen terug zijn, om den gehaten ertvijand, den rooinek, te kunnen bestrijden.

Zij waren allen met de wapens in de hand gevangen genomen. Witsen bij Ladysmit, Prinsloo bij eene poging van generaal De Wet om Cronjé te ontzetten, (oetzee bij Stormberg en Dubois bij eene verkenning in Na tal.

Xicolaas Witsen was een in Transvaal geboren Hollander, die als beambte bij de Zuid-Afrikaausche Spoorwegmaatschappij, terstond aan den oorlog had deelgenomen. Hij liet uitbreken van den oorlog had hij behoord tot het Ilollandsche corps, dat zoo dapper streed bij Elandslaagte en na ontbinding van dat corps was hij met de rest van Jouberts leger naar Natal getrokken. Hij was, zooals wij zeiden, nauwelijks zeventien. Dubois had op dezelfde plaatsen gestreden met het l'ransche corps vrijwilligers. Hij was omstreeks dertig jaar oud, geweermaker en had goede diensten bewezen in het leger. Beiden waren op één en denzelfden dag gevangen genomen ; Witsen bij de laatste poging van generaal White om dooide Boeren heen te breken, bij welke gelegenheid hij werd medegesleept door een afdeeling ruiters, die wist door te breken. Dubois viel op denzelfden dag in de Drakensbergen, in een hinderlaag der Engelsehen.

Sluiten