Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezworven, en hen nn voor de tweede maal op Ceyloii. Daar achter die Adamspiek, midden in de bergen, ligt ('andy, de oude hoofdstad van Ceylon , van alle Europeesche naties het eerst bezocht door de Portugeezen, daarna door uwe landgenooten, Witsen.die er de Portugeezen uitjoegen.

— (andy, ('andy, herhaalde Witsen, wacht eens daar heb ik meer van gelezen. Welk boek was dat ook? O, ja, van Jacob Haafnur, die heeft nog zoon geheimzinnig verhaal van een verloren of verborgen schat. Drommels, wij konden wel in de bergen zijn, waarvan hij vertelde.

— Wat was dat dan? werd er gevraagd.

— Ja, ik moet mij eens even bedenken, zei W itscn peinzend.

— Vertel het maar, drong men aan.

— .Ia , zei \\ ilsen knikkend en in zichzelf sprekend , zóó was het. Luister maar jongens, maar laten we buiten gaan zitten, het is al schemer genoeg, niemand komt hier voorbij.

Zij zetten zich buiten op den grond neer. De valleien rondom waren reeds duister en hier en daar hoorde men het gehuil van jakhalzen en andere geluiden van dieren. Lichtende vonken dansten overal: het waren glimworpjes, die de lucht als met sterren vulden, maar in de laagte. Nu en dan vloog, met een scherpen kreet, een nachtvogel op en schoot als een pijl gcruischloos door de lucht. Enkele malen klonk het rauwe gebrul van den tijger tot hen over.

Witsen begon te vertellen:

Sluiten