Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet eenige dagen in de bergen kunnen vertoeven zonder te worden gezien?

Ik geloof, dat jelui van de zaak afdwalen of er op vooruitloopen, zei Prinsloo. Laten wij voet bij stuk houden en clan moet er in de eerste plaats worden uitgemaakt of wij zullen gaan, ja of neen.

— Juist, zei Coetzee.

— Nu dan maar stemmen, zei Witsen. Wirt-denk jij er van, Dubois?

— ^ óór, zei de Franschman, ik ben er vóór den schat te zoeken.

— En jij, Coetzee?

— Vóór, was het antwoord.

— Prinsloo?

— Er voor.

— En ik ook, zei \\ itsen, derhalve is liet voorstel met algemeene stemmen aangenomen.

Dubois hief een zacht hoeratje aan van vreugde.

— Stil toch, zei Witsen. Nu verder: Iloe zullen we liet aanleggen?

— Op de minst opzienbarende manier, zei Prinsloo. Laat Amoedoe ons wapens bezorgen, een paar veldHesschen, eenige dekens en een klein rantsoen levensmiddelen.

— Dat laatste is onnoodig, viel Dubois hem in in dc rede, het land wemelt van wild en vruchten.

— Dat maakt het nog gemakkelijker, zei Prinsloo, dan hebben we alleen een paar goede geweren noodig met munitie en een paar dekens. Als er zooveel wild is, als Dubois zegt, en het land ziet er wel

Sluiten