Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeide, was er niets van slot of' opening aan te ontdekken en wij zouden zoo'n ding toch niet mee kunnen zeulen.

W <it moeten we dan daarvoor inedenemen? vroeg Coetzee.

— Een hamer en bijtel of zoo iets, zei Witsen.

— Of een paar dynamietpatronen, opperde Prinsloo, die aan het „opblazen" van bruggen in Zuid-Afrika dacht.

Nu» we zullen zien wat we kunnen krijgen.

11,1 > vrienden, stel ik voor te gaan slapen.

Zoo deden zij, behalve Witsen, die bleef waken; want men kon niet voorzichtig genoeg zijn. Maar Dubois sliep in het geheel niet. De Franschman was zoo opgewonden door liet idee den schat te gaan zoeken, dat hij geen oog dicht kon doen, en toen Witsen na twee uren opstond om hem te wekken, daar het zijn beurt was, was hij nog wakker. Prmsloo en Coetzee waren minder' opgewonden, doch ook zij dachten aan den schat, die daar in de bergen meer dan honderd jaren lag vergeten door iedereen; een schat, die eene grooté waarde vertegenwoordigde, en waarvan liet vinden een ware uitkomst zou zijn voor de goede zaak in au in-Afrika. Hij zou er niet genoegen zijn deel aan geven , als hij daarmede de gehate Engelschen slechts uit liet land kon jagen.

Sluiten