Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V\at, hebt gij kameraden?

— .Ta we zijn met ons vijven ontvlucht, één verdronk, de anderen zijn hier.

— Haal ze dadelijk!

Dubois snelde naar Prinsloo eu verzocht hem Witsen en Coctzee te halen.

lenige oogenblikken later stelde hij ze aan mijnheer Martin voor, die verrukt was met een echten Transvaler, een echten A rijstater en een echten Kapenaar kennis te mogen maken.

Dubois vertelde nu snel hun lotgevallen en dat zij daar hoopten te blijven tot er een schip op de reede kwam om mede te ontsnappen.

Zoo pratend had de heer Martin een flesch wijn opengetrokken en presenteerde hun een glas heerlijke port, om op hunne kennismaking te drinken, en een sigaar.

De heer Martin was in de wolken over dit buitenkansje en vroeg herhaaldelijk, waarmede hij hen van dienst kon zijn en zoo vertelden zij ook van hun voorgenomen uitstapje in de bergen.

> zeide de heer Martin, aan een pas, of liever passen, kan ik u niet helpen, maar als ge wapens noodig hebt, kiest gerust, daar zijn zij!

Hij wees op een hoek van de tent waar verscheidene geweren bij elkaar stonden.

Met begeerige blikken keken onze avonturiers er naar.

Hebt ge niets? vroeg de heer Martin.

Neen niets dan een oud vuursteens geweer.

Sluiten