Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de sahibs er niet op gelet, maar het kwam mij voor, dat het niet door een houthakker werd gedaan, bn het was net, zooals ik gedacht had. FIet is een olifant, die nan het hakken is.

— Een olifant aan het hakken?

— Ja, zei Amoedoe, als de sahibs het zien willen, kan het geschieden. Van den man die er bij is, is niets te vreezen ; het is een eenvoudige boer.

Zij namen het aanbod aan en volgden Amoedoe naar het bosch.

Op een open plek was een olifant duchtig aan het hakken. Hij had de zware bijl met zijn slurf aangevat en hakte er op los, dat de spaanders rondvlogen. Met verbazing volgde men het werk, terwijl de boer, eerbiedig groetend, glimlachte over de verwondering der lieeren.

loen hij ver genoeg gehakt had, wierp de olifant de bijl neer, vatte den boom niet zijn slurf aan en krak! daar lag de woudreus.

— 'tls verbazend, riep Witsen uit.

Prinsloo knikte.

— Zoon paar hadden wij bij ons moeten hebben om ons met de kanonnen te helpen, zeide hij.

t Is wonder dat de Engelschen daaraan niet hebben gedacht, zei Coetzee, en eenige van die dieren hebben laten overkomen.

Pardieu, zeide Dubois, zij zijn immers ook niet bestand tegen Mausers; daarom hebben zij het zeker gelaten.

Op dit oogenblik kwam een andere olifant door

Sluiten