Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<fe reusachtige tulpenlwomeu met hunne roode bloemen De duisternis nam snel toe en het heerlijke panorama werd van oogen blik tot «ogenblik onduidelijker jakhalzen begonnen reeds hun gehuil te doen ooren , een klagend , akelig, somber klinkend gehuil at onaangenaam aandoet. En langzamerhand ging de stilte over m een concert, dat eerst uit enkele

en klanken'™ 1 ' Hjker werd ^luiden

» klanken. In de acacia- en tamarinde boschjes hoorde men droge bladeren en takken kmken. ^

de kaneelboschjes klonk geschuifel en gesis, l it de

buffel ennhet ZH'aar<le''C het geloei va" de»

uttel en het gennauw van tijgerkatten of panters

waaraan zich nu en dan het vreeselijke gebrul van

den koning dezer wildernissen, den tijger, paarde.

Onze avonturiers luisterden met nieuwsgierigheid

"«ar al d,e geluiden. Amoedoe had een Hink vmS oms oko" ,|(. (c _

11 "at kruit op den grond gestrooid om «Ie hardnekkigste te verjagen. Daarna legde hij buiten een

te houden!" °'" Vra""'C °» Mn

si™ kon Zien dat onze avonturier, aan een onrus. tig en gevaarlijk leven het open veld gewoon

WaPBn! Jant ,0°nde Zicl' ''"gerust bij d

concert der wilde dieren, ook „iet als nu en dan

gtluid van naderende dieren wat duidelijk werd

Ie een na den ander wikkelde zich in zijn deken

sliep m, onder geluiden, die een gewoon memel.

minstens zouden belet hebben een oog dicht te doen

Sluiten