Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaar werd liet niet ware hongerwoede verslonden; het vet van het dier verzamelden zij in bamboezen .aar het zoo'n uitstekend geneesmiddel was, zooals zij zeiden. De mooie huid van de Tijgerslang himr aan een tak te drogen.

XII.

HOK DK \ KDDAU's KKX SLANG OXS('IIADKLI.IK MAAKTKN.

Na Amoedoe de richting te hebben gevraagd waarin de tocht zou worden voortgezet, begaven de \ eddahs zich ver voor onze avonturiers uit op wetr de gekwetste evengoed als <|e andere. Kén van hen lad de huid van de slang om zijn lenden gewonden en bovendien droeg hij, aan een riem geregen het overschot van het vleesch; de beide andere hadden < e huiden der panters over hunne schouders geslagen wat hun een schrikinboezemend voorkomen gaf De geheele dag ging zonder noemenswaardige bisTonderhcden voorbij. De streek was zeer woest en de plantengroei op sommige plaatsen bijna ondoordring)aar. Men zag veel wild en schoot eenige vogels voor het middagmaal, daar uien de Veddah's niet van hun slangenvleesch wilde berooven. Des avonds °°t men op een open plek in het bosch den

Sluiten