Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te slapen. ITet minste gerucht wekte hen echter; dikwijls gingen zij er nog des nachts op uit otn een ot ander dier te bemachtigen. Een paar keeren hadden onze vrienden wat voor hen geschoten, maar gedurende de laatste dagen had het onderzoek hen te veel bezi</ gehouden.

— \\ ij mogen wel eens aan onze verkenners denken, merkte Prinsloo op; zij hebben in de laatste dagen niet vet gesopt en zij konden anders wel eens ontevreden worden en het verbond opzeggen.

Witsen knikte en wilde juist wat zeggen toen Amoedoe zeide:

— Daar heb je ze!

De drie A eddah s verschenen op korten afstand en stapten goed door. Binnen enkele minuten waren zij het bivak genaderd en toen begon een van hen tot Amoedoe te praten op een vrij opgewonden toon.

W at is er aan de hand ? vroeg men.

ben buftel, naar het schijnt, hier dicht bij.

Ken buffel? riep Prinsloo, wel dat is juist een goede gelegenheid om hun een stuk wild te bezorgen , dat een goede huid bezit en ons een smakelijk stuk vleesch oplevert.

-Maar buffels komen nooit alleen voor, zei Amoedoe en het zijn de kwaadste beesten van Ceylon 0111 te jagen.

— Maar zij kunnen immers niet tellen, zei Witsen, het kunnen er evengoed meer dan één zijn.

Dat is waar, zei Amoedoe.

llij vroeg den Aeddah's nogmaals, of er meer dan

Sluiten