Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

den, want de natuur was hier verrukkelijk schoon.

n tocht van een half uur bracht hen aan het meer, dat in een klein dal als het ware verscholen lag onder het dichte geboomte, waaronder vooral uitmuntte de tulpenboom met zijn schitterend roode bloemen.

^ oorzichtig langs een smal voetpaadje voortgaande, kropen zij als het ware door een tunnel van groen en kwamen toen aan den oever van het meer. Er was daar een klein paviljoen van bamboes gemaakt, vanwaar men het geheele meertje in al zijn verrukkelijke schoonheid kon overzien.' In het midden lag een miniatuureiland, dat één groote bloemruiker geleek.

Ce" SCh°°" 'and is dit! rieP ''"'isloo uit. Waarlijk mijnheer, gij hebt goed gekozen.

— Ja, liet is hier een bekoorlijk plekje, zeide .Nalla, en ik vertoef hier soms geheele dagen. Alleen de krokodillen ontsieren het. Ziet ge dat heerlijk schoone eilandje? Nu daar is hun nest, daar wonen zij.

Zij hebben het best gekozen, zei Witsen drommels, die dieren hebben een goeden smaak. iMaar

ik zie er geen een.

— Gij zult ze spoedig zien.

Mij wenkte een bediende, die terstond naderde en , na een kort bevel, een korf met groote stukken geitenvleesch opnam en zich daarmede in het groen langs den oever verschool.

— Als ge u nu hier wilt opstellen, zei Nalla dan kunt gij, zonder dat zij u kunnen zien, ze «•spieden en op het juiste oogenblik schieten.

Van Halen Diamanten en Panrlcn

Sluiten