Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op de een of andere manier waren de Engelschen er achter gekomen, dat de van het schip ontsnapte gevangenen niet op het Fransche schip waren opgenomen, maar in ('eylon ronddoolden en nu was natuurlijk terstond bevel tot hunne aanhouding gegeven. Dat was echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat men, hoeveel moeite men ook deed, aanvankelijk geen spoor van de ontsnapten kon ontdekken. Men was daarom op het vermoeden gekomen dat zij zich ergens schuil hielden, ergens in de bergen of de jungels, en liet nu overal zoeken. Het merkwaardige verschijnsel deed zich nu echter voor, dat al wat geen Engelschman was, in stilte hoopte (en dat zelfs sommigen het openlijk uitspraken) dat de Boeren mochten ontsnappen.

Nalla Chetty had nu met zijn vader afgesproken, dat hij met een paar vertrouwde bedienden de Boeren tot gids zou strekken en hen naar de kust terug zou brengen en ze ergens verbergen tot er eene gelegenheid kwam hen een schip te bezorgen, als de Fransche reiziger soms eens geen woord hield. Zij waren vast besloten desnoods een schip te huren, dat hen naa<* Siain, Cambodja of N'ederlandsch Oost-Indië zou brengen, liever dan hen aan hun lot over te laten. Onze avonturiers moesten zich dus gereed houden om den volgenden dag bij het invallen der schemering te vertrekken , want daa" de Fngelsehcn stellig overal verspieders hadden,durfde Xalla niet op den dag te reizen.

loen hij hun dit had medegedeeld, haalden allen verlicht adem.

Sluiten