Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den muur gaten zijn, evenals schietgaten in een vestingmuur?

— Ja, zei Coetzee, een lucifer aanstrijkend, dat meende ik ook.

Bij het flauwe licht van het vlammetje bespeurden zij een rij gaten, zoo groot als een mans hoofd en op de hoogte van een manshoofd, in den muur gehouwen.

— Waar zouden die dingen voor dienen? vroeg Dubois.

Niemand wist het— ten minste niemand zeide het.

Nalla ried hun aan te gaan slapen, opdat zij tegen den avond frisch zouden zijn om opweg te gaan en allen gaven aan dien raad gehoor, zoodat weldra de grootste stilte in deze gewelven heerschte.

Het kon omstreeks acht uur zijn geweest toen Prinsloo wakker werd en overeind ging zitten. Wat hem had doen ontwaken wist hij niet, maar een onduidelijk geluid gonsde in zijn ooren, een geluid waaraan hij naam noch afkomst kon geven,

— Als ik in de Vrijstaat was, zou ik zeggen dat op een afstand een leger rooineks voorbijtrok, mompelde hij.

Her geluid werd steeds sterker en eenigszins ongerust geworden, besloot Prinsloo een der sla penden te wekken.

Daar het volslagen donker was, kon hij niemand onderscheiden maar tastte rond en zeide toen hij iemand voelde:

— Wordt eens wakker, ik weet niet wat ik hoor.

Het was Dubois, die terstond wakker was en luisterde.

Sluiten