Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die durven hier niet over, zei Xalla.

En als zij dit gebaande pad zien?

Dat zal binnen een paar nren verdwenen zijn.

— Floe meent ge dat?

Zie maar eens hier, ziet ge niet hoe die plat getrapte neergebogen heesters, doornstruiken en slingerplanten zich weer langzamerhand oprichten. Hier kunt ge het reeds zien.

Het was werkelijk zoo, overal vertoonde zich beweging in het groen en bruin van de droge rivier, de neergebogen heesters richtten zich weer op, dé taaie doornstruiken vlogen hier en daar met een ruk overeind. Kn de dieren deden het verdere; want overal golfde het groen door de beweging van dieren , die daar in de laagte liepen of kropen.

Het wemelt liier natuurlijk van slantren zei Xalla. P

Hij had het nauwelijks gezegd, of een groote reuzenslang kwam uit de droge rivier gekropen, maar toen zij de menschen gewaar werd kroon zij weer terug.

Zonder olifanten waren wij daar nooit doorgekomen , zei Prinsloo.

Onmogelijk, zei VVitsen. liet is geen wonder, dat die vriend van Jacob Haafner hier den dood vond.

— Twee tijgers te gelijk, zei Coetzee.

•Ja, dat is waar ook, Amoedoe, zei Dubois, dat was een prachtige stoot van je.

Ik zag dat de Sahibs niet konden schieten, zei Amoedoe, zonder den olifant te raken en toen dacht

Sluiten