Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Je moet niet „De Artis" zeggen; onderrichtte Rosa hem, „mama heeft mij verteld dat het zoo niet behoort."

„Hemel, wat een wijsheid!" riep Gustaaf minachtend uit.

„De tuin heet „Natura Artis Magistra," vervolgde Rosa, wat blij dat zij die moeilijke woorden zoo goed onthouden had. „En ik weet ook wTat het beduidt!"

„Wat beduidt het dan ?" vroeg Gustaaf, niet in staat zijn nieuwsgierigheid te bedwingen.

„Natuur overtreft kunst," zeide Rosa met veel deftigheid. „Luister eens: Natura is natuurlijk natuur..

„Wat ben je aan 't naturen," riep Gustaaf uit, „Natura beduidt natuurlijk natuur." Weet je er nog wat bij?"

„Nu, wil je het niet verder weten?" vroeg Rosa pruilend.

„Och jawel, vertel maar op," hernam Gustaaf.

„Artis beduidt kunst, en Magistra is overtreft," vertelde Rosa.

„Zoo, en nu noemen ze dien tuin maar de Artis..."

„Niet de Artis!" viel Rosa hem in de rede.

Sluiten