Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wel, zie je dien tak daar liggen?" vroeg hij naar een tamelijk dikken tak wijzend, die op den grond lag. „Ja ! Nu, ik ben met dien tak en al uit dezen boom gevallen."

„Maar waarom klom je in den boom?" vroeg Nanni. „Of wist je den weg niet?"

„En zou ik daarom in een boom klimmen?" zeide de man verbaasd. „Wat zou mij dat helpen?"

„Klein Duimpje klom ook wel in een boom, omdat hij verdwaald was," zeide Nanni halfluid, „maar die was klein."

„Juist, en ik niet precies," antwoordde de man lachend. „Neen, zoo was het niet; ik wou eenvoudig een stevigen tak afbreken om er een stok van te snijden."

,Zoo," zeide Nanni; „maarjemoogtgeen takken van de boomen breken; als de boschwachter het ziet, dan word je in den kelder onder het raadhuis gesloten."

„Wel, wel, wat leest dat kleine ding mij daar de les!" hernam de man lachend. „Nu 't zou zoo'n vaart wel niet zijn geloopen, denk ik! Je bent zeker zelf een heel gehoorzaam en lief meisje!"

Sluiten