Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den volgenden morgen vroeg kwam er iemand om haar te spreken.

„Wel Teunis, wat is er?" vroeg de oudste tante.

„Juffrouw, neem mij niet kwalijk, dat ik maar zoo brutaal ben om binnen te komen," begon de man, terwijl hij zijn pet in zijn handen ronddraaide, „maar vrouw Berens stuurt mij en laat vragen of de jongejuffrouw eens bij haar zoon mag komen; hij wou haar zoo graag eens bedanken!"

„Mijn nichtje?" zeide een der tantes. „Maar waar is zij gisteren dan geweest?"

„Wel, zij heeft gezorgd dat Berens bij zijn oude moeder kwam," zeide Teunes verwonderd. ,Ik zelf heb haar gereden, en nu kom ik even die boodschap doen."

Uit dien man kon men niet wijs worden, begrepen de tantes, en zij besloten zelf naar het huisje van vrouw Berens te gaan.

Zoodra zij bij vrouw Berens kwamen, was haar eerste vraag, wat deze van Nanni afwist. De oude vrouw vertelde alles en bejammerde het, dat zij den vorigen dag zoo hard voor het kind was geweest en haar niets te eten had gegeven;

Sluiten