Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zij dan haar avondboterham moest eten.

„En die krijg ik ook niet," zuchtte Kee, toen de juffrouw vertrokken was.

,0, dat is niets!" riep Nora, die dezen uitroep gehoord had. „Je moogt al de bolussen opeten; er zijn er nog vier in! * Zij kwam weer met de trommel aansjouwen en zette haar op den stoel naast het bed van Kee.

Kee, hoeveel zij anders van bolussen hield, was nu met het vooruitzicht op deze smulpartij volstrekt niet gediend, want ze herinnerde zich met schrik dat Mies de rest uit het zakje over de bolussen had gestrooid.

„Neen, ik heb nu geen trek in de bolussen," zeide zij; „ik zou ze maar weggooien!"

„Weggooien!" riep Nora uit, terwijl zij Kee aankeek, alsof zij meende, dat deze gek was geworden.

„Wel ja, weggooien," herhaalde Kee; „je eet je anders nog ziek aan al die snoeperij."

„Kom, jij lust het ook wel!" riep Nora ongeloovig uit. „Zoo gek zal ik niet zijn!"

„Nu, ik wil ze niet hebben," hernam Kee; „ik heb er aan één genoeg!"

„Dan zal ik vragen, of Jet, Mies, Jeanne en

Sluiten