Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij de hand nemen. In plaats van zand, konden zy kolen van huis tot, huis rondbrengen of iets anders, in één woord: hij vertrouwde op Gods hulp.

De zandgroeve in de Window-heide lag, zooals wij gezegd hebben, tamelijk ver van de stad verwijderd en al repten James, Bessy en Bob zich ook nog zoo, meer dan drie vrachten vóór en drie na den middag Iconden zij niet halen. Hun middagmaal gebruikten zij gewoonlijk in de open lucht en dat bestond meestal uit brood met kaas. Maar wat kwam het er op aan? Het smaakte hun voortreffelijk, want de beweging had hen hongerig gemaakt en de honger kruidde den maaltijd. Als zij gedaan met eten hadden, zwierven zij over de heide door de zandgroeven naar een groot, prachtig park, door welks hek zij de statige herten en de slanke reeën bekeken, die op de zachte, frissche grasperken rondsprongen, of in de schaduw der reusachtige eike- en berkeboomen groepsgewijze lagen en stonden. James zou er wel wat voor over hebben gehad, wel een half daggeld, als hij maar eens een enkelen keer bij de fraaie dieren had mogen komen om ze te voeren, evenals een aardige jongen en een lief meisje deden, die menigmaal ook om dezen tijd uit het kasteel kwamen en aan de tamme dieren brood of de een of andere lekkernij gaven. James benijdde menigmaal het voorrecht, dat die mooi gekleede kinderen smaakten — maar het hek scheidde hem van de reeën en herten en hij waagde het niet er overheen te klimmen, zelfs al was er niemand in het park. Ja, als de kinderen, die niet veel jonger dan hij

Sluiten