Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarna een gebaar, om Edgar te beduiden, dat hij uit den weg moest gaan.

,.Ik ga hier niet vandaan," antwoordde deze, die dit gebaar wel begreep, maar niet van plan was er gevolg aan te geven. „Spreek, goede vrouw, spreek! Zeg mij toch wat dit alles te beduiden heeft!"

De vrouw antwoordde niet. Zij schudde slechts met het hoold, en haar reeds zoo somber en hardvochtig gelaat kreeg een onheilspellende uitdrukking, terwijl zij haar vorig gebaar gebiedend herhaalde.

Edgar week nog niet van de plaats. „Antwoord!" zeide hij. ,,Waar is graaf Ludlow?"

De vrouw gaf geen antwoord. Daarentegen ging zij met een somber gelaat naar Edgar toe, schoof hem met kracht op zijde, sloot de kajuitdeur open en sloeg die Edgar voor den neus toe; een oogenblik daarna was zij verdwenen. De gevangenen keken elkaar verwonderd aan.

„Wat moet dat alles beduiden?" zeide Edgar eindelijk. „Wil die vrouw niet spreken of verstaat zij mij niet?"

„Misschien verstaat zij geen Engelsch," zeide Bessy. ,,De woorden, die zij mompelde, waren ten minste Iersch. Zij zeide: „„Overmoedige knaap, uw trots zal spoedig gebroken worden." "

„Jij kunt dus Iersch spreken?" vroeg Edgar aangenaam verrast. ,,Nu, dan zullen wij er gauw achter komen waaraan wij ons te houden hebben. Ik zal net zoo lang kloppen tot de oude vrouw terugkomt, en dan kun jij voor tolk spelen, Bessy."

Sluiten